Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 159

[nedatováno]

Výborová schůze

Předsedkyně přivítala přítomné členky a zároveň omluvila s. Malíkovou, která je stále v nemocničním léčení. S. Doubková nás seznámila s programem schůze. Poděkovala členkám za pomoc při zajištění besedy s důchodci, která se opravdu vydařila. Jako hlavním bodem jednání bylo řádně zajistit výroční schůzi, která se bude konat 5.4. v hotelu. S. Doubková zajistí v MŠ kulturní vložku, s. Zíková pohoštění, s. Hrdinková napíše plakáty, roznese po prodejnách a pozve vedoucí se svými zprávami a pozve předsedy všech složek NF v obci. Členky osobním zvaním zajistí řádnou účast. Kontroly se provedou příští týden.

Zpět