Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 157 až 158

[19.3.1978]

Beseda s důchodci v hotelu „Česká Sibiř“

V neděli 19.3. se sešli důchodci do našeho hotelu, aby ženy důchodkyně oslavily MDŽ a zároveň, aby se pobavili všichni mezi sebou. Jídelna hotelu byla zaplněna do jediného místa. S. Doubková přivítala přítomné a předala slovo těm nejmenším, aby vystoupili se svou kulturní vložkou. Jejich vystoupení bylo velmi pěkně nacvičené a všem se moc líbilo. Potom podarovaly členky DV pěknými dárečky, které si sami vyrobily.

List 158

Dále pak s. Doubková poděkovala důchodcům za jejich práci při budování socialistické vesnice a hlavně pak při výchově dětí. S. Svatoš, předseda MNV, poděkoval členkám DV za velmi dobrou přípravu této slavnosti a popřál všem hodně pevného zdraví. Po přípitku se rozproudila veselá zábava, ke které vyhrávala oblíbená hudba „Sibiřanka“.

K tanci jsme vyzvaly všechny přítomné muže.

Zpět