Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 155<

[7.3.1978]

MDŽ v hotelu

V předvečer MDŽ jsme utvořily dvojice a šly jsme blahopřát všem ženám důchodkyním k MDŽ. Tam, kde ženy nedostaly od žádné organisace malou pozornost, jsme jim předaly malé dárečky. Zároveň jsme pozvaly jak ženy, tak i jejich manžele na besedu s důchodci, která se bude konat 19.3.1978 v hotelu.

Večer jsme se sešly společně se ženami ČSŽ, abychom oslavily MDŽ. Pan Skopový nám připravil menší tabuli a paní vedoucí Zemanová pro nás připravila velmi dobré pohoštění. Na závěr jsme předaly p. vedoucí a p. Skopový dárek k MDŽ od dohlížecího výboru.

Zpět