Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 151 až 152

[24.2.1978]

Oslava k 30. výročí Vítězného února

Dne 24. února jsme se zúčastnily oslav 30. výročí Vítězného února v sokolovně. Kulturní vložku provedli žáci ZDŠ pod vedením s. Kořínkové. Po celou dobu oslavy řídila ředitelka ZDŠ s. Cikhartová. Hlavní referát přednesl předseda KSČ s. Stříbrský. Po slavnostním referátu se ujal slova předseda MNV s. Svatoš, který je členem LM. Vyprávěl o záslužných činech lidových milicí nejenom v únoru 1948, ale i v dalších letech. S. Stříbrský spolu se s. Svatošem předa-

List 152

li zasloužilým občanům čestné uznání a zároveň jim poděkovali za dosavadní práci v socialistické společnosti. Při této příležitosti s. Doubková, předsedkyně DV Jednoty a místopředsedkyně SPOZ, spolu s předsedou MNV s. Svatošem se ujali předávání občanských průkazů vycházejícím žákům. Členky DV předaly žákům květiny. Děvčatům lidické růže a ČSŽ zakoupil chlapcům čínské propisovací tužky. Žáci byli tímto velmi potěšeni, za což poděkovala i řed. ZDŠ s. Cikhartová. V závěru zazněla Internacionála, po které k poslechu vyhrávala oblíbená kapela „Sibiřanka“.

V dopoledních hodinách se zúčastnila naše členka V. Zadáková slavnostního slibu jisker. Při této příležitosti předala od DV Jednoty malým jiskřičkám dárečky.

Zpět