Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 150

[10.2.1978]

Slavnostní výborová schůze

Dne 10. února 1978 jsme se opět sešly na první schůzi. S. předsedkyně přivítala přítomné členky a s. Svatoše, předsedu MNV. Zároveň omluvila s. Malíkovou, která se podrobila velké operaci a je nyní v nemocničním léčení. S. předsedkyně nám poděkovala za velmi dobou spolupráci v r. 1977 a popřála nám i celým našim rodinám hodně pevného zdraví do roku 1978. Byly jsme seznámeni s hodnocením z MNV, ZDŠ a MŠ a s došlou poštou. Projednaly jsme návrh ke schválení, aby se stala místo s. Kubíčkové, která přechází do revisní komise, s. Poustecká. Dohodly jsme se, že v předvečer 30. výročí Vítězného února utvoříme dvojice a pozveme občany na tuto oslavu. S. Svatoš nás žádá, zda bychom mu pomohly zajistit besedu s důchodci, která se bude konat 19.3.1978 v hotelu. Po pohoštění jsme se rozešly.

Zpět