Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 146 - 147

[nedatováno, závěr roku 1977]

Vyznání aktivisty

28 let působím v Jednotě se sídlem ve Voticích. Po celou dobu spolupracuji jako aktivista DV v řadě obcí. Od roku 1971 i u DV Miličín. PO CELOU DOBU se u Vašeho DV setkávám s velkou iniciativou předsedkyně s. Doubkové i ostatních členek DV.

PRACUJETE podle stanov, plníte a překračujete programové plány a vyhlášené závazky. VÝSLEDKY Vaší práce představují I. MÍSTO v soc. soutěžích, VELKÝ ZÁJEM členů a ostatních občanů o Vaší práci, členství v družstvu a vždy VYSOKÁ ÚČAST při členské schůzi.

Účast aktivisty na Vašich schůzích vždy vyžaduje řádnou přípravu. Přiznám se, že její absolvování jest pro mne vždy MIMOŘÁDNOU, SVÁTEČNÍ, NEOPAKOVATELNOU událostí.

VAŠE velmi dobrá práce se projevila i ve zlepšení činnosti všech provozních jednotek. Dokládají to výsledky za rok 1977.

[tabulka s výsledky: viz fotokopie listu]

List 147

DOCÍLENÉ VÝSLEDKY, VYROVNANÉ HOSPODAŘENÍ, za jeden rok, za všechny jednotky představují něco zcela mimořádného.

CELÉMU KOLEKTIVU DOHLÍŽECÍHO VÝBORU A VŠEM ZAMĚSTNANCŮM PŘÍSLUŠÍ PODĚKOVÁNÍ AKTIVISTY.NA ZÁVĚR VĚNUJI ČLENKÁM DV:

Dohlížecích výborů už
máme skoro na dvě stě,
pracují nám na vesnici
zrovna tak i ve městě.

Ať už je to ve Voticích,
ve Vlašimi, v Domašíně,
za pozornost jistě stojí,
podívat se, jak to chodí
ve výboru v Miličíně.

Těmhle ženám všechna čest,
patří můj dík velký,
vždyť pracují o sto šest,
jako pilné včelky.

Jsou to ženy jak se patří,
funkcí mají na dvě, na tři,
děti, domov, samé schůze,
a tohle by, věřte tomu,
porazilo leckdy muže.

Ale práce u Jednoty
není pouze jedna jen,
jsou to ještě složky jiné,
Červený kříž i Svaz žen.

Proto také mají úspěch,
co by si víc mohly přát,
stačí slavit zlatou svatbu
i občánky přivítat.

A tak dík si zaslouží,
slova, která hřejí,
ať soudružka Doubková,
či děvčata její.

Těch pár řádků do kroniky,
to jistě nic neznamená,
jen tak zhruba promítne se,
co dokáže naše žena.

Tahle stránka již je plná,
co bych ještě mohl psát,
ZKRÁTKA jako aktivista
chodím mezi Vás vždy rád.

Opekar Rudolf

Zpět