Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 145

[18.12.1977]

Slavnostní beseda s důchodci

Týden před vánočními svátky jsme uspořádaly spolu s MNV besedu s důchodci, kterou jsme již v letošním roce pořádaly a moc se vydařila, na kterou pak důchodci ještě dlouho vzpomínali. Slavnostní besedu zahájila předsedkyně DV L. Doubková. Potom vystoupily se svou kulturní vložkou děti z MŠ. Děti přednesly své básničky, zazpívaly a zatancovaly, vše to mělo vánoční ráz. Po té s. Doubková poděkovala všem přítomným důchodcům za jejich práci a hlavně pak při výchově dětí. S. Svatoš poděkoval s. Doubkové za velmi dobrou pomoc při zajištění této slavnosti a na závěr poděkoval za účast a popřál všem hodně pevného zdraví. Po slavnostním přípitku se rozproudila veselá zábava, ke které nám vyhrávala oblíbená hudba „Sibiřanka“.

Zpět