Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 144

[1.12.1977]

Členská schůze Jednoty

Schůze se konala v hotelu „Česká Sibiř“ při velké účasti občanů. S. předsedkyně přivítala přítomné, hlavně pak našeho aktivistu s. Opekara, předsedu MNV s. Svatoše a ostatní zástupce složek NF v obci. Potom seznámila občany s programem. Jako úvodem následovala kulturní vložka těch nejmenších z MŠ. Po té následovala zpráva předsedkyně o činnosti DV, která byla hodnotná. Vedoucí prodejen a hotelu podali své zprávy. S. Opekar informoval občany o plnění plánu se zásobením a hospodařením družstva. Rozhovořil se o panice, která je na celém našem území a to v nedostatku koření a kakaa. Tuto otázku dostatečně všem občanům vysvětlil. Dále pak nás informoval, že 13.12. se bude konat aktiv spotřebních družstev, na kterém bude vyhodnocení. Z našeho DV byla navržena s. Kubíčková za dlouholetou práci a odměněna odznakem spotřebního družstva. S. předsedkyně poděkovala s. Skopové, která odchází do důchodu, za dobrou práci, kterou vykonala v místním hotelu. Při této příležitosti jsme jí předaly malou pozornost. Zároveň odcházela do důchodu i naše před. L. Doubková. Vedoucí hotelu jí poděkovala za dosavadní práci, které v poslední době měla s. Doubková více než dost. Poslední dva roky zastávala tři zaměstnání a ještě spoustu funkcí navíc. Za to vše jí patří veliký dík od nás všech členek DV Jednoty. Na závěr nám s. Svatoš [poděkoval] za pomoc při zajištění všech akcí. S. Doubková za STS zároveň děkuje za dobrou spolupráci. V závěru se pak dále hovořilo o nedostatku koření a kakaa.

Zpět