Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 142

[22.11.1977]

Výborová schůze

Předsedkyně s. Doubková přivítala přítomné členky a omluvila s. Kubíčkovou. Poděkovala nám za brigádnickou pomoc při sběru brambor a úpravě prostranství okolo hotelu a nákupního střediska, dále za pomoc při zajištění uvítání občánků do života obce Miličín. Projednaly jsme směrnice z Ústředí Jednoty. Kontroly se provedou příští týden 29.11. Jako hlavním bodem jednání bylo řádně zajistit členskou schůzi Jednoty, která se bude konat 1.12. v hotelu „Česká Sibiř“ v 1900 hod. S. Doubková zajistí kulturní vložku v MŠ, s. Zíková občerstvení, s. Hrdinková plakáty a pozve předsedy všech složek NF v obci. Všechny členky zajistí osobním zvaním řádnou účast a uloží vedoucím prodejen a ZVS, aby si připravili řádné zprávy. Dále s. Doubková informuje členky, zda by bylo možné zajistit na 18.12. besedu s důchodci. I toto zajistíme a připravíme důchodcům malé dárky k vánocům. S. Žbánková upozorňuje, že 26.11. je v Táboře sehráno divadlo od Al. Jiráska „Lucerna“, zda by byl zájem a objednat lístky. Na závěr jsme se rozhodly napsat ženám do Lidic.

Zpět