Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 141

[7.11.1977]

Oslava 60. výročí VŘSR

V pondělí 7. listopadu se konala oslava k 60. výročí VŘSR. Pozváni byli i poslanci ONV s. Zajíček a s. Kulvajtová. Přítomné přivítal předseda MNV s. Svatoš a předal slovo předsedovi SČSP s. uč. Červovi, který nám zhodnotil význam VŘSR. Po hodnotném projevu nám vyhrávala místní hudba „Sibiřanka“, při které jsme diskutovali až do 22 hodin.

Zpět