Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 140

[30.10.1977]

Slavnostní vítání občánků

Poslední říjnovou neděli se konalo vítání občánků. Za zvuku hudby uváděly členky SPOZ, DV a pionýrky maminky se svými dětmi do obřadní síně. S. Doubková přivítala nejen rodiče, ale i ostatní příbuzné. Kulturní vložku přednesli pionýři ZDŠ. Slavnostní projev přednesl předseda MNV s. Svatoš. S. Doubková popřála dětem zdraví a poprosila je o zápis do pamětní knihy. Podarovaly jsme maminky kytičkou a dětem malý dárek.

Zpět