Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 137

[6.10.1977]

Společná schůze DV a ČSŽ

Schůzi zahájila a řídila předsedkyně DV a ČSŽ s. Doubková. Zhodnotila činnost obou složek, byl přečten dopis z poslední schůze. Včera, t.j. 5. října jsme se zúčastnily slavnostního setkání se ženami různých národností. Tuto návštěvu nám umožnil OV ČSŽ, který celou akci zajistil i finančně. Přítomné ženy se o tomto živě rozhovořily. S. Doubková informovala o programu školení, kterého se zúčastnila jako předs. ČSŽ ve dnech 15. - 17. září 1977 ve Vlašimi. Jednalo se tam o spolupráci SPOZ a světonázorové výchově, k výchově rodičovství a jiných zajímavých otázkách. Členská schůze se bude konat 31.10. Členky výboru ČSŽ osobně doručí ženám písemné pozvánky. 7.11. bude slavnostní schůze k 60. výročí VŘSR, i na toto je třeba zajistit účast. Vítání občánků se bude konat 30.10. Všechny se zúčastníme národní směny 15. - 16. října. Kontroly na prodejnách se provedou 8. října. Členky DV projednaly programový plán na r. 1978 a tento zašlou na Ústředí Jednoty a MNV. Tento programový plán bude hodnotný a budou v něm zahrnuty akce, které náš DV pořádal. V živé diskusi jsme pokračovaly až do 22 h.

Zpět