Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 135 až 136

[5.10.1977]

Manifestační setkání žen

Ve středu odpoledne jsme se sešly, abychom se rozjely na závěr jednání Mezinárod-

list 136

ního semináře o postavení dítěte ve světě, který uspořádal ČSSŽ v Parku kultury a oddechu J. Fučíka v Praze, na kterém mělo projev 12 zahraničních delegátek ze všech kontinentů světa. Delegáti semináře spolu s členkami ČSSŽ z celého Středočeského kraje přijali na tomto shromáždění Provolání solidarity československých žen. Byly jsme rádi, že jsme se mohly tohoto semináře zúčastnit. Na závěr se s. Doubková odebrala za delegátkami, aby od nich získala vlastnoruční podpis.

Zpět