Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 134

[27.9.1977]

Výborová schůze

S. předsedkyně přivítala přítomné členky a omluvila s. Kubíčkovou. Projednaly jsme došlou poštu, zpravodaj pro DV a informovala, že zájezd do Olomouce se všem líbil. Byly provedeny kontroly a dohodly jsme se, že zakoupíme ze sdružených prostředků do prodejny č. 129 do skladu lino a do drogerie s. Smutné závěs a ponorný vařič. Přispějeme MŠ na vybavení částkou 300 Kčs. S. Doubková obdržela od OV ČSŽ v Benešově pozvání na setkání žen do Parku Julia Fučíka. Členky se dohodly spolu s ČSŽ řádně zajistit tuto účast. Tímto jsme obdržely 40 pozvánek. V závěru jsme se dohodly o národní směně, která bude 15. - 16. října. Pomůžeme v JZD při sklizni brambor. S. Hrdinková tlumočila poděkování členkám od s. řed. Cikhartové za pomoc při úklidu ve škole, kde se všechny zúčastnily.

Zpět