Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 133

[3.9.1977]

Mezinárodní družstevní den v Praze

Ústřední oslava 55. mezinárodního družstevního dne, která se konala 3. září v pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, byla nesporně velkým svátkem celého československého družstevnictví. Družstevníci mezi sebou přivítali předsedu České národní rady Evžena Erbana, vedoucího oddělení ÚV KSČ Lubomíra Procházku, vedoucího odboru ÚV KSS ing. Tomáše Kytku, předsedu Ústřední rady družstev Leopolda Kovalčíka a ještě další představitele politického a hospodářského života. I my jsme se zúčastnily této oslavy vlastními auty.

Zpět