Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 128.

[9.8.1977]

Výborová schůze

Předsedkyni přivítala členky a omluvila s. Kubíčkovou, která je nemocná. Projednaly jsme došlou poštu, s. Žbánková přečetla dopis od našich žen z Lidic a odepsaly jim. Ve zpravodaji pro DV jsme byly hodnoceni jako nejlepší DV v okrese, z čehož jsme měly velikou radost.


[vlepen strojopisně psaný výstřižek:]
Prvé místo v socialistické soutěži a odměnu 500,-- Kčs do sdružených prostředků členů obdrží
DV Miličín – za příkladnou spolupráci se složkami NF, Sborem pro občanské záležitosti a Místním národním výborem a za vzornou péči o prodejny a pohostinské provozovny,


Probíraly jsme též události ve světě. S. Malíková nás seznámila, o čem jednali na schůzi obchodní komise, kde je předsedkyní. Byly to hlavně připomínky k zelenině a bramborám. Hlavním bodem jednání bylo zajistit zájezd do Olomouce. S. Žbánková zajistí autobus. S. Hrdinková bude vybírat zálohu 80,- Kč. Byly jsme pozváni na oslavu SNP, která bude 29.8. na MNV. Byl proveden sběr papíru, spolu ČSŽ odevzdaly jsme 260 kg. S. Zíková připomíná, abychom zajistily dárky pro prvňáčky, tímto byla pověřena s. předsedkyně a s. Hrdinková. Kontroly se provedou 18.8. Byly jsme požádány s. řed. ZDŠ Cikhartovou na úklid školy, přislíbily jsme pomoc.

Zpět