Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 127.

[Dva vlepené opisy nedatovaných dokumentů]

Hodnocení DV

Hodnocení spolupráce ZDŠ a DV Jednoty Miličín

V letošním roce 1976/77 byla navázána spolupráce ZDŠ a DV Jednoty v Miličíně. Na základě této spolupráce byla sepsána patronátní smlouva v trvání po dobu 4 roků.

DV Jednoty velmi účinně plnil všechny stanovené body patronátní smlouvy a podílel se na mnoha výchovných akcích. V 8. postupovém ročníku byla uskutečněna beseda nad kronikou DV, kterou velmi dobře připravila s. Doubková, předsedkyně DV. Další významnou a připravenou akcí bylo slavnostní předávání občanských průkazů vycházejícím žákům školy. DV Jednoty těmto žákům předal velmi hodnotné upomínkové dárky a květiny. Na konci školního roku byly všem vycházejícím žákům předány pamětní listy na školní docházku. DV Jednoty se značně podílí i na akcích PO.

Při slavnostním shromáždění pionýrů a jisker byly opět předány dárky novým členům PO, kteří slavnostně složili slib.

DV Jednoty patří k těm složkám, které dovedou v obci, ale i pro školu pracovat.

Všem členkám DV Jednoty, zvláště s. Doubkové v závěru školního roku vyslovujeme srdečné poděkování za vše, co pro žáky a PO udělaly. Nepatrnou měrou mohou žáci vrátit to, co jim bylo dáno. Všechny tyto akce, které DV v tomto školním roce provedl, byly významné a výchovné.

Těšíme se na další spolupráci a pomoc v novém školním roce 1977/78.


MNV Miličín při hodnocení složek NF vyhodnotil jako nejlepší složku DV Jednoty v Miličíně. Tato složka napomáhá NV při zajišťování veřejných schůzí.

SPOZ – vítání patnáctimil. občánka, vítání občánků, zajišťování zlatých svateb, předávání občanských průkazů a návštěva občanů při významných životních jubileích, spolupráce s MŠ a ZDŠ.

DV Jednoty provádí kontroly v obchodech. Jejich činnost je nejlépe hodnocena na členských schůzích Jednoty. Velký podíl DV má na úpravě veřejných prostranství a vzhledu obce a pomoci zemědělství. Dále DV má největší podíl na zdařilém setkání s důchodci v měsíci březnu, za což děkujeme, zvláště pak předsedkyni DV s. Doubkové.

Zpět