Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 124.

[30.6.1977]

Ukončení školního roku

Tak jako každý rok, i letos jsme byly pozváni na ukončení školního roku. Zúčastnila se s. Doubková a s. Hrdinková.

S. Cikhartová, ředitelka ZDŠ, přivítala všechny přítomné žáky a zástupce složek NF. Po ukončení projevu s. ředitelky promluvila k vycházejícím žákům s. Doubková, která se se žáky rozloučila jménem DV, popřála jim hodně zdraví a úspěchů při další jejich životě. V závěru převzali vycházející žáci z rukou předsedy MNV s. Svatoše upomínkové listy a DV je podaroval malou pozorností.





Zpět