Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 122.

[nedatováno]

Výborová schůze

Schůzi zahájila s. Doubková, přivítala všechny přítomné členky DV a zvláště pak předsedu MNV s. Svatoše, který se této naší schůze zúčastnil. Než bylo přikročeno k jednání, s. předsedkyně poděkovala členkám za účast na mírové manifestaci a na brigádě, která se uskutečnila v pondělí 20. června, kde členky DV společně s ČSŽ zasázely květiny v trojúhelníku u státní silnice. Tyto okrasné květiny zakoupil ČSŽ.


[Vlepen novinový výstřižek, titul neuveden, nedatováno]:
O minulém pondělí se prostranství po obou stranách silnice E14 v Miličíně jen hemžilo ženami. Byly to členky MO ČSŽ, DV Jednoty a MS ČČK, které vysazovaly na záhony okrasné květiny. Přispěly tak k zlepšení životního prostředí v roce 60. výročí VŘSR.


Bylo přikročeno k dalšímu bodu jednání, a to ustanovení prodloužení prodejní doby v letních měsících. Předseda MNV spolu s členkami DV navštíví zítra prodejny a toto dohodnou s vedoucími prodejen. Dále s. Svatoš nás požádal o pomoc při vítání občánků 26.6. Rádi jsme přislíbily pomoc. Byly projednány směrnice a pokyny z ústředí Jednoty. Kontroly na prodejnách se provedou v pátek. Jejich zaměření bude, zda jsou vedoucí dobře předzásobená.

Zpět