Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 121.

[18.6.1977]

Okresní mírová manifestace

Významnou událostí v životě okresu Benešov se stala veliká mírová manifestace, která se konala v sobotu18.6. v přírodním areálu Konopiště. Více jak 18 000 občanů ze zapojilo do mohutného mírového pochodu, který se vydal z Benešova na Konopiště. Čelo velkého mírového pochodu na okresní mírovou slavnost do Konopiště tvořili ministr zemědělství a výživy ČSR doc. dr. M. Petřík, představitelé okresních a městských stranických a státních orgánů v čele se s. Podhorským, vedoucím tajemníkem OV KSČ a V. Škorpou, předsedou ONV. Kráčela zde i početná skupina zástupců NF.

Zpět