Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 116.

[17.5.1977]

Výborová schůze

17. května se konala výborová schůze za přítomnosti všech členek. Schůzi zahájila předsedkyně s. Doubková a poděkovala s. Hrdinkové za pomoc při zajištění slibu jisker a pionýrů, dále pak členkám za pomoc při národní směně, účast na oslavách 1. máje a 9. května. Kontroly se provedou tento týden. Hlavním bodem jednání bylo řádně zajistit pomoc při předávání občanských průkazů a uvítání 15 milióntého občánka.

Zpět