Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 113.

[27.4.1977]

Beseda nad kronikou DV s žáky ZDŠ

Na pozvání s. ředitelky L. Cikhartové byla uspořádána beseda v ZDŠ nad naší kronikou. Slohová práce přiložena.


[na stránku vlepena slohová práce žáků ZDŠ]:

Beseda nad kronikou DV Jednoty

Ve středu dne 27. dubna 1977 navštívila naši školu předsedkyně Dohlížecího výboru Jednoty v Miličíně soudružka L. Doubková a provedla besedu se žáky 7. a 8. třídy nad kronikou, kterou si tato složka NF pečlivě vede. Během besedy jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o významu a funkci této organizace, která napomáhá a zajišťuje zkvalitnění služeb obyvatelům celé obce. Avšak dohlížecí výbor se nesoustřeďuje pouze na činnost kontrolní.

Přímo z kroniky, jež nás seznámila se zajímavou minulostí Miličína, jsme poznali, že činnost DV je rozsáhlá a pestrá a že zasahuje téměř do všech složek našeho společenského života. Připomeňme alespoň pečovatelskou službu o přestárlé občany, každodenníroční vítání nových občánků, stejně jako aktivní účast na organizaci téměř všech společenských akcí. Za zmínku stojí i patronace nad mateřskou školou a naší ZDŠ.

Aktivní práce všech členů DV Jednoty je také náležitě oceněna, vždyť tato organizace patří mezi nejlepší v našem okrese.

Členové DV Jednoty naší obce jdou příkladem všem ostatním složkám NF v Miličíně a ukazují cestu k šťastnému a spokojenému životu v naší socialistické vlasti.

Slibujeme, že i my, až zanedlouho opustíme školu, posílíme jejich řady a budeme v jejich každodenní práci pro blaho společnosti pokračovat.

Žáci 8. a 9. třídy

Zpět