Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 110.

[21.4.1977]

Výborová schůze

Předsedkyně přivítala přítomné členky DV a předsedu MNV s. Svatoše. Předseda MNV poděkoval DV za pomoc při zajišťování veřejné schůze, která se konala 14. dubna, kdy členky DV osobním zvaním tuto schůzi zajistily a samy se všechny této schůze zúčastnily. Dále byly provedeny kontroly na prodejnách a provozovně. Nebylo shledáno žádných větších závad. Hlavně se bude projednávat spolu s MNV prodejní doba. Předsedkyně informuje, že byla ve středu 20. dubna na slibu jiskřiček v Meznu a zítra tj. 22. dubna se spolu se s. Hrdinkovou zúčastní slavnostního slibu pionýrů, kde předají malé dárky. Hlavním bodem bude řádně zajistit národní směnu na 23. - 24. dubna. Předsedkyně žádá, aby se všechny členky zúčastnily.

Zpět