Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 105.

[24.3.1977]

Výborová schůze

Předsedkyně přivítala všechny členky DV a seznámila je s programem schůze. V prvé řadě poděkovala členkám za pomoc při zajištění besedy s důchodci. Jako hlavní bod bylo řádně zajistit výroční schůze Jednoty, která se měla konat 31. března, ale musela být odložena na úterý 5. dubna. Schůze se bude konat v 19:30 ve zdejším hotelu. S. Doubková zajistí kulturní vložku, s. Zíková pohoštění, s. Hrdinková a s. Žbánková napíší plakáty a pozvou předsedové všech složek NF v obci. Všechny členky osobním zvaním zajistí řádnou účast, uloží všem vedoucím, aby si připravili řádné zprávy. Protože členka s. Smutná nastoupí od 1. dubna jako vedoucí drogerie, se členky dohodly na návrh s. Hrdinkovou, aby se stala členkou DV, protože Jiřka nám píše kroniku. Kontroly se provedou tento týden. S. Žbánková přečetla zpravodaj a dopis ČSSD, který bude též přečten na výroční schůzi. Bude se pokračovat v kursu vaření. Předsedkyně informuje členky, že u s. Kosíkové byla inventura. Po nastoupení s. Smutné bude třeba zajistit změnu v prodejní době u s. Kosíkové. V sobotu 26. března sehrají ochotníci z Vrchotic představení a to operetu „Na tý louce zelený“. Schůze skončila ve 22 hodin.

Zpět