Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 103. až 104.

[13.3.1977]

Slavnostní beseda s důchodci

V neděli 13. března už před 13. hodinou se začali scházet první hosté do našeho hotelu. Jídelna hotelu byla zaplněna do posledního místa. Předseda MNV s. Svatoš přivítal všechny přítomné. Potom vystoupily se svým kulturním pořadem naši nejmenší, a to děti z MŠ. Jejich vystoupení bylo velmi pěkné a bylo pečlivě nacvičeno s. řed. Pazderovou a soudružkami učitelkami. Děti přednesly své básničky a zatancovaly, vše to mělo ráz k

List 104.

MDŽ. Po té obdarovaly své maminky i naše členky DV pěknými dárečky, které sami vyrobily. K shromáždění důchodců promluvila předsedkyně DV s. Doubková, poděkovala jim za jejich práci při budování socialistické vesnice, hlavně poděkovala jim za jejich práci při výchově dětí. Připomenula, že asi museli své děti vychovat za zcela jiných podmínek než mají naše děti dnes. Nebrali žádné rodinné přídavky, ani neměli placenou mateřskou dovolenou. Předseda s. Svatoš MNV poděkoval členkám DV za dobrou přípravu této slavnosti, popřál všem hodně pevného zdraví. Po přípitku se rozproudila družná a veselá zábava, ke které vyhrávala „Sibiřanka“. Členky DV vyzvaly k tanci nejstarší muže důchodce, kteří si této pozornosti velice vážili. Bylo to krásně prožité odpoledne a ještě dlouho na tuto chvíli důchodci vzpomínali.

Zpět