Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 100.

[25.2.1977]

Výborová schůze

Jako vždy tak i dnes s. předsedkyně přivítala členky DV na této schůzi. Kontroly na prodejnách byly provedeny dnes. Hlavním bodem kontrol bylo zaměřeno čistotu a pořádek na prodejnách. Se s. Skopovým jsme projednaly vyhlášku č. 120, nebyly shledány žádné závady a s. Skopovému bylo uloženo, aby i nadále tyto předpisy dodržovali. Předsedkyně seznamuje členky s tím, že byla na návštěvě v ZDŠ, kde bylo s s. ředitelkou dohodnuto, že v měsíci březnu – měsíci knihy uspořádáme pro žáky besedy nad naší kronikou. Dalším bodem jednání bylo řádné zajištění oslav MDŽ. Soudružky utvoří dvojice a předvečer tohoto svátku navštíví všechny ženy důchodkyně v obci, těmto poblahopřejí a zároveň je pozvou na neděli 13.3. na besedu s důchodci, kterou budeme pořádat ve spolupráci s MNV. Dohodly jsme se, že navštívíme i ženu z naší obce ve Smilkově 6. března.

Zpět