Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 97.

[5.2.1977]

Okresní konference ČSČK

V sobotu 5. února se konala okresní konference ČSČK. Úkolem konference bylo zhodnocení činnosti za léta 1974-76. Bylo hodnoceno plnění úkolů stanovené XV. sjezdem KSČ a vytýčeny úkoly dané XV. sjezdem. Konference ČSČK probíhala ve velmi pěkně připraveném prostředí v zasedací síni ONV. Zúčastnilo se 101 delegátů, dále delegace ČVV ČSČK, OV KSČ, OV NF, ONV. Za LSD byl přítomen s. Ložecký a za MS ČSČK v Miličíně byla přítomna s. Malíková a s. Doubková, která měla velmi hod. příspěvek.

Zpět