Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 96.

[opis dopisu předsedy MV NF Miličín ze dne 3.1.1977 vlepený do Pamětní knihy]

Opis

Hodnocení DV Jednoty za II. pololetí 1976

Tato složka je MV NF hodnocena jako jedna z nejlepších společenských organizací v místě. Plní dobře nejen své vlastní úkoly směrem k socialistickému obchodu a pohostinství, ale velmi aktivně spolupracuje v MV NF a jeho organisacemi. Dobře si vede na úseku názorné agitační práce, obměňovanými nástěnkami v místní samoobsluze i s fotografiemi. Všechny členky jsou i členkami MS ČČK a spolupracují s místním lékařem při uskutečňování různých přednášek.

Zvlášť významná byla jejich účast na přípravě voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů, kde byly zapojeny v různých volebních komisích i při samotném průběhu voleb. K volbám se dostavily všechny členky manifestačně.

V nově zvoleném MNV má DV 2 poslankyně. Většina členek je i členkami MO ČS žen v Miličíně.

Místní výbor národní fronty vyslovuje uspokojení s dosavadní činností DV Jednoty a věří, že stejně takové bude i v budoucnosti.

V Miličíně dne 3. ledna 1977
Předseda MV NF Miličín: Stříbrský Jaroslav v.r.

Zpět