Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 94 až 95.

[11.2.1977]

Slavnostní schůze

Předsedkyně s. Doubková přivítala přítomné členky DV, předsedy MNV s. Svatoše a s vedoucí Hotelu s. Zemanová. Slavnostním přípitkem byla schůze zahájena. Předsedkyně poděkovala svým členkám za velmi dobrou spolupráci v r. 1976, popřála jim i celým jejich rodinám hodně pevného zdraví do r. 1977. Hlavním bodem jednání bylo hodnocení předsedy NF s. Stříbrského. Toto bylo odesláno spolu s hlášením mas. pol. odd. ve Voticích. Byl projednán plán práce na I. pololetí. S. Žbánková toto spolu s programovým plánem na r. 1977 zašle předsedovi NF. S. Zíková

list 95.

přečetla pohledy, které obdržel náš DV k Novému roku. Byly to pohledy od žen z Lidic, od s. Opekara, od BSP z Elka a BSP z STS. Největší radost jsme měli z přání od s. Jarošové, místopředsedkyně České Národní Rady. Předsedkyně informuje, že uplynulý rok jsme navštívily 18 členek Jednoty při jejich významných jubileích. V této akci budeme pokračovat i letos. Předsedkyně žádá s. Svatoše, aby tak, jako dosud měli dobrou spolupráci s MNV, byla i nadále. S. předseda ujistil DV, že rád bude s námi spolupracovat a požádal nás, abychom zajistili besedu se slavnostním rázem s místními důchodci. S. Zemanová oznamuje, že 7. února bude zahájen kurs vaření. Kontroly na prodejnách se provedou tento týden. Bude uzavřena drogerie po dobu, nežli bude uvolněna s. Smutná z Elka. Po pohoštění jsme se rozešli.

Zpět